Standplaatsverbetering

Sommige bomen hebben een slechte conditie, staan niet goed in blad.

Merendeel van deze problemen hebben te maken met een slechte ondergrond, de standplaats van de boom.

Ik kan u helpen om de standplaats te verbeteren, door  toevoeging van natuurlijke materialen die de ondergrond verbeteren.

standplaatsverbetering
verbetering standplaats